[FS]รับสมัครนักเรียน

posted on 16 May 2013 13:34 by futatsusaka-school
เอนทรี่นี้เป็นส่วนหนึ่งของกิจกรรม
 
 
 
✾✾✾✾✾
 
 
รับสมัครตัวละครนักเรียน
 
 
*เนื่องจากคอมมูนี้ต้องการความใส่ใจอย่างสม่ำเสมอในระดับหนึ่ง 
(ไม่ถึงกับต้องหายใจเข้าออกเป็นคอมมู แต่อย่าหายสาบสูญ หรือทิ้งกันดื้อๆ) 
จึงขอให้พิจารณาอย่างถี่ถ้วนก่อนลงสมัคร
 
 
 
**กรุณาอ่านอย่างละเอียดให้จบก่อน แล้วค่อยตัดสินใจ
และ FAQ. ด้วยนะ!!!
 
 
***มีข้อสงสัย สอบถามสต๊าฟได้ทั้งทางคอมเมนท์  @FS_Staff ems. และ email***

 
✾✾✾✾✾

 
กฎเกณฑ์ทั่วไปในการรับสมัคร
 
- ผู้เล่น 1 คน (ไม่ว่าจะมีกี่บล็อก) ลงตัวละครได้ไม่เกิน 3 ตัว (นับรวมตัวละครอาจารย์และบุคลากรด้วย)

- สต๊าฟจะคัดตัวละครจากประวัติที่ส่งมา

- เกณฑ์หลักในการคัดคือ ความสมจริงของตัวละคร ให้พึงระลึกว่า เป็นคนที่มีตัวตนอยู่ได้จริงๆ ในสังคม (อย่าแฟนตาซีนัก)

-ตัวละครต้องปฏิบัติตามกฎของคอมมูอย่างเคร่งครัด 
 
- ตัวละครที่ลงสมัครจะต้องไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับบุคคลที่มีอยู่จริง เป็นตัวละครที่ผู้เล่นคิดขึ้นมาเอง ไม่มีการลอกเลียน หรือหยิบตัวละครของผู้อื่นมาใช้โดยไม่ได้รับอนุญาต (เราเชื่อว่าทุกคนแยก "ลอก" กับ "แรงบันดาลใจ" ออก) 
 
- ห้ามนำสถาบันชาติ ศาสนา และพระมหากษัตริย์มาเกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด


ตัวละครนักเรียนที่เปิดรับ

คือนักเรียน 3 ชั้นปี (ในญี่ปุ่น จะเรียกม. 4 -6 เป็น มัธยมปลายปี 1, ปี2, ปี3 ตามลำดับ ดังนั้นจะเรียกตามนี้นะคะ)

ปี1 (อายุไม่ต่ำกว่า 15 ปี ในปีที่เปิดภาคการศึกษานั้น)จำนวน2 ห้อง ห้องละ 20 คน ชาย 10 หญิง 10 /รวม 40 คน (มีคนส่งมา 20 20  /รับแล้ว 18 16 )

ปี2  (อายุไม่ต่ำกว่า 16 ปี ในปีที่เปิดภาคการศึกษานั้น)จำนวน2 ห้อง ห้องละ 20 คน ชาย 10 หญิง 10 /รวม 40 คน (มีคนส่งมา 17 21 /รับแล้ว 13  18 )

ปี3  (อายุไม่ต่ำกว่า 17 ปี ในปีที่เปิดภาคการศึกษานั้น)จำนวน2 ห้อง ห้องละ 20 คน ชาย 10 หญิง 10 /รวม 40 คน (มีคนส่งมา 10 10 /รับแล้ว 4 3 )
 
*ไม่รับตัวละครนักเรียนที่มีอายุเกิน 20 ปี*

- พึงระลึกว่านี่เป็นคอมมูโรงเรียน ตัวละครควรมีความเหมาะสมในการเป็นนักเรียนพอประมาณ 
เป็นเด็กเกเรได้ โอตาคุได้ ฮิคิโคโมริ.........ได้ (แต่ผปค.ควรให้ความร่วมมือเมื่ออาจารย์ประจำชั้นไปลากลูกของท่านออกมาเรียน โอเค้)

- อย่าแฟนตาซีให้มากนัก... การสร้างตัวละคร "คนธรรมดา" ไม่ได้แปลว่าจะไม่มีเอกลักษณ์ แต่เอกลักษณ์นั้นต้องอยู่บนพื้นฐานของโลกแห่งความเป็นจริง

- ตัวละครนักเรียนในแต่ละระดับชั้น จะมีอีเวนท์/การบ้าน ต่างกันไป เช่น ปี2 มีทัศนศึกษา ปี3 มีอีเวนท์เกี่ยวกับการเรียนต่อ 

-ตัวละครนักเรียนควรโสด (มีคู่หมั้นได้ แต่แต่งงานแล้ว....ไม่เอานะจ๊ะคนดี)

- แน่นอนว่านอกจากการบ้านยังมีอีเวนท์ร่วมของทั้งโรงเรียนด้วย เช่น กีฬาสี งานวัฒนธรรม วันทำความสะอาดรวม ฯลฯ 

- การสมัครตัวละครนักเรียน ให้กรอกข้อมูลโปรไฟล์ตามด้านล่างนี้
และส่งมาที่ futatsukasa.school@gmail.com *โดยยังไม่ต้องวาดภาพตัวละครมา*
 
- หัวข้ออีเมลคือ [FS] สมัครเข้าเรียน (ชั้นปีที่...) << ระบุชั้นปีด้วยค่ะ 
 
ชื่อของผปค. (จะเป็นชื่อเล่นหรือscreen nameก็ได้) :
URLบล็อกในexteen :
email ที่ต้องการให้ตอบกลับ :


ส่วนของตัวละคร
 
ชื่อ-นามสกุล : (เขียนมาทั้งคันจิ และคำอ่านภาษาไทย หรือ ตัวโรมันจิ) (http://www.hapinemu.net/ << เว็บตั้งชื่อคนญี่ปุ่นค่ะ แต่ต้องมีพื้นฐานภาษาเล็หน้อย ถ้าคิดไม่ออกจริงๆ บอกสต๊าฟได้ค่า)

อายุ :

เพศ : (ไม่อนุญาตให้ครอสเดรส)

ลักษณะภายนอก (โปรดอธิบาย) :

โรคประจำตัว :  (ถ้ามี)

กรุ๊ปเลือด :

วันเกิด :

ศาสนา :  (ถ้ามี)

จำนวนสมาชิกในครอบครัว :  (ไม่นับตัวละครนี้) โปรดระบุ :
 
ชื่อบิดามารดา :

อาชีพของบิดามารดา :

ชื่อผู้ปกครองในปัจจุบัน :  (ถ้าอยู่กับบิดามารดา ก็ก็อปแปะข้อข้างบนมา คือทั้งคู่ หรือคุณพ่อคนเดียวก็ได้) (กรณีที่ไม่ได้อยู่กับบิดามารดา ผู้ปกครองต้องอายุมากกว่าเด็กอย่างน้อย 20 ปี) 

สถานภาพของพ่อแม่ :  (อยู่ด้วยกัน แยกกันอยู่ หย่าร้าง ฯลฯ)

ความสัมพันธ์ของผู้ปกครองกับตัวนักเรียน (สนิทกันไหม? มีปัญหาอะไรกันหรือเปล่า?) :

อาชีพของผู้ปกครอง :
 
สาเหตุที่ย้ายโรงเรียนมา : (เนื่องจากเป็นโรงเรียนมัธยมปลายแห่งแรกในเมือง สาเหตุการย้ายอาจจะง่ายๆ เช่น เป็นคนเมืองนี้ เดิมเรียนที่อื่น พอมีมาเปิดจึงย้ายกลับมาเรียนใกล้บ้าน อะไรทำนองนี้)

สมัครเข้าเป็นนักเรียนในชั้นปีไหน :

ประวัติโดยสังเขป :  (ห้ามปิดบังเด็ดขาด แม่งานต้องการรู้ว่าจะเจออะไร)

งานอดิเรก/ความสามารถพิเศษ :

ลักษณะนิสัย :  (เขียนให้ได้ใจความ และไม่ขัดแย้งในตัวเอง หรือขัดแย้งกับประวัติ)

อื่นๆ ตามสะดวก :


เมื่อได้รับอีเมลแล้ว สต๊าฟจะตอบกลับ 1 ครั้ง เพื่อแสดงว่ารับทราบข้อมูล
จากนั้นจะคัดเลือกตัวละครจากโปรไฟล์ 
หากมีจุดที่ต้องแก้ไขในโปรไฟล์ จะตอบกลับไปทางอีเมล ให้ท่านแก้ไขและตอบกลับมา
 
ทั้งนี้...การแก้ไขประวัติตัวละครแล้วส่งมาใหม่ ไม่ได้รับประกันว่าตัวละครของท่านจะผ่านการพิจารณา ถ้าแก้ไขมาแล้วยังบกพร่อง ก็แก้ใหม่...ไปเรื่อยๆ
 
เมื่อตัวละครของท่าน ผ่านการพิจารณาแล้ว สต๊าฟจะส่งอีเมลยืนยันว่าตัวละครของท่านผ่านการพิจารณา 
จากนั้นให้ท่านอัพเอนทรีโปรไฟล์และแจ้งสต๊าฟภายใน 7 วัน หลังได้รับอีเมลยืนยันฯ
 
 
 ✾✾✾✾✾
 
 
หมดเขตส่งประวัติ 16 มิถุนายน!!!!
(ผู้ที่ส่งมาแล้วต้องแก้ไขโปรไฟล์ สามารถแก้ได้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน
แต่คอมมูจะไม่รั้งกิจกรรมรอท่านนะคะ)
 
 

 

edit @ 3 Jun 2013 11:48:38 by FutatsusakaADMIN

Comment

Comment:

Tweet